windykacja międzynarodowa

Windykacja zagraniczna z pomocą dla eksporterów

Otwarcie się na rynki zagraniczne to ogromna możliwość dla każdego biznesmena. Oznacza to albowiem dostęp do większej liczebności klientów jak i możliwości uzyskiwania zwiększonych przychodów z powodu różnic cenowych w określonych krajach. Razem z jednoznacznymi profitami kroczą jednak pewne niebezpieczeństwa, z jakimi skorelowane jest prowadzenie międzynarodowej spółki. Teraz przedstawimy, jakim sposobem im zapobiec.

definicja faktoringu

Faktoring – teoria i definicja

Faktoring, w rozumieniu ogólnych zasad, rządzących prawidłowościami gospodarki rynkowej, jest rodzajem umowy, dotyczącej kwestii finansowania przedsiębiorstw. Obok umów kredytowych, leasingowych, pojęcie faktoringu jest mniej rozpowszechnione. Zasady działania umów faktoringowych, ujętych w przepisach prawa w międzynarodowej konwencji z 28 maja 1988 r. traktują, iż umowy tego typu, zawarte muszą być pomiędzy faktorantem, a faktorem. Formalnie więc umowy faktoringowe dotyczą dwóch stron, realnie natomiast w relacji przedsiębiorstw o podłożu faktoringowym, uczestniczy również kontrahent.

biznes bez stresu

Jak prowadzić biznes bez poczucia stresu?

W życiu biznesmena jest mnóstwo sytuacji, które powodują stres. Niepewność to uczucie, które wielu przedsiębiorcom towarzyszy każdego dnia. Każda rzecz, która pozwoli choć odrobinę zminimalizować te odczucia, jest więc na wagę złota. Tak się składa, że faktoring daje nie tylko niewielkie zmiany, lecz całkowicie zmienia podejście do prowadzenia firmy.

Płynność finansowa firmy.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa i jej znaczenie

Podstawowym celem działania wszystkich przedsiębiorstw jest dążenie do rozwoju oraz maksymalizacja zysków. Okazuje się, że nawet dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, które osiągają regularne zyski, mogą szybko stanąć na krawędzi bankructwa. Stać się tak może, kiedy utracą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów lub podmiotów publicznych.