definicja faktoringu

Faktoring – teoria i definicja

Faktoring, w rozumieniu ogólnych zasad, rządzących prawidłowościami gospodarki rynkowej, jest rodzajem umowy, dotyczącej kwestii finansowania przedsiębiorstw. Obok umów kredytowych, leasingowych, pojęcie faktoringu jest mniej rozpowszechnione. Zasady działania umów faktoringowych, ujętych w przepisach prawa w międzynarodowej konwencji z 28 maja 1988 r. traktują, iż umowy tego typu, zawarte muszą być pomiędzy faktorantem, a faktorem. Formalnie więc umowy faktoringowe dotyczą dwóch stron, realnie natomiast w relacji przedsiębiorstw o podłożu faktoringowym, uczestniczy również kontrahent.

Płynność finansowa firmy.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa i jej znaczenie

Podstawowym celem działania wszystkich przedsiębiorstw jest dążenie do rozwoju oraz maksymalizacja zysków. Okazuje się, że nawet dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, które osiągają regularne zyski, mogą szybko stanąć na krawędzi bankructwa. Stać się tak może, kiedy utracą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów lub podmiotów publicznych.