Płynność finansowa przedsiębiorstwa i jej znaczenie

Podstawowym celem działania wszystkich przedsiębiorstw jest dążenie do rozwoju oraz maksymalizacja zysków. Okazuje się, że nawet dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, które osiągają regularne zyski, mogą szybko stanąć na krawędzi bankructwa. Stać się tak może, kiedy utracą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów lub podmiotów publicznych.

Płynność finansowa firmy.

O sytuacji, w której przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne mówi się fachowo, że utraciło ono płynność finansową. Utrata płynności finansowej spowodowana może być wieloma przyczynami. Część z nich może być efektem nieprawidłowego zarządzania firmą, inne mogą wynikać z czynników zewnętrznych. Bardzo często zdarza się, że dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne wskutek pojawienia się zatorów płatniczych.

Zatory płatnicze występują, gdy przedsiębiorca wykonujący jakiś produkt lub usługę nie otrzyma zapłaty w ustalonym terminie. W takiej sytuacji nie płaci swoim podwykonawcom, a ci z kolei nie płacą podmiotom, od których np. biorą materiały. W efekcie zadłużenie jednej firmy może doprowadzić do problemów finansowych innych. Jeżeli podmioty będące ofiarą zatorów płatniczych nie mają odpowiednich zasobów gotówki na prowadzenie dalszej działalności, mogą stać się niewypłacalne.

Inną przyczyną utraty płynności finansowej firm są opóźnienia z płatnościami za faktury. Często zdarza się, że jeden z podmiotów nie płaci za otrzymany towar lub usługę w terminie. Zdarza się, że takie praktyki mają charakter świadomy i wykonywany z pełną premedytacją. Przedsiębiorcy, który nie otrzymał zapłaty za fakturę w ustalonym terminie, pozostaje samodzielna windykacja należności lub zlecenie tej usługi specjalistycznej firmie.

W związku z tym, że proces odzyskiwania należności ma zazwyczaj charakter długotrwały, poszkodowany przedsiębiorca musi znaleźć sposób na utrzymanie lub odzyskanie płynności finansowej. Jednym ze sposobów na dalsze funkcjonowanie jest faktoring lub zaciągnięcie kredytu obrotowego. Kredyt obrotowy pozwala na sfinansowanie zakupu towarów lub materiałów umożliwiających dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki niemu przedsiębiorca zyskuje czas na odzyskanie należnych środków.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *