Płynność finansowa firmy.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa i jej znaczenie

Podstawowym celem działania wszystkich przedsiębiorstw jest dążenie do rozwoju oraz maksymalizacja zysków. Okazuje się, że nawet dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, które osiągają regularne zyski, mogą szybko stanąć na krawędzi bankructwa. Stać się tak może, kiedy utracą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów lub podmiotów publicznych.