definicja faktoringu

Faktoring – teoria i definicja

Faktoring, w rozumieniu ogólnych zasad, rządzących prawidłowościami gospodarki rynkowej, jest rodzajem umowy, dotyczącej kwestii finansowania przedsiębiorstw. Obok umów kredytowych, leasingowych, pojęcie faktoringu jest mniej rozpowszechnione. Zasady działania umów faktoringowych, ujętych w przepisach prawa w międzynarodowej konwencji z 28 maja 1988 r. traktują, iż umowy tego typu, zawarte muszą być pomiędzy faktorantem, a faktorem. Formalnie więc umowy faktoringowe dotyczą dwóch stron, realnie natomiast w relacji przedsiębiorstw o podłożu faktoringowym, uczestniczy również kontrahent.